Välj en sida

Ring vårt journummer vid akuta problem 040-407500 Kontakt dagtid 08.00-16.30 040-407500 info@fuktteknik.com

Experter på avfuktning

Polygon förvärvar BM Fuktteknik AB!

Polygon Sverige AB har den 1 november 2021 förvärvat BM Fuktteknik AB, vilka utgår från Svedala och verkar i Skåneregionen.

BM Fuktteknik, som grundades av Mikael Wolf vid millennieskiftet, levererar tjänster främst inom besiktning, avfuktning och fuktmätning till fastighetsbolag och byggentreprenörer. Företaget har en stark ställning i sin lokala marknad, medarbetare med lång erfarenhet från branschen och stor kapacitet inom avfuktning. Detta gäller inte minst temporär avfuktning och uppvärmning av nyproduktion som är ett område där utvecklingen går väldigt snabbt mot ett fuktsäkrare sätt att bygga. 

Förvärvet innebär att Polygons kundbas i regionen breddas. Samtidigt får BM Fuktteknik tillgång till en bredare portfölj av tjänster, såsom lufttäthetsprovning och andra konsulttjänster, genom att ingå i det större sammanhang som Polygon erbjuder. Att båda bolagen har ett liknande angreppssätt när det gäller leverans i uppdrag kommer att underlätta det kommande samarbetet.

BM Fuktteknik kommer att drivas vidare som en egen legal enhet inom Polygon Sverige AB. Mikael Wolf fortsätter som VD under den tid som krävs för att säkerställa en smidig integration i Polygon för våra medarbetare i båda bolagen samtidigt som leveransen till våra kunder ska utvecklas och förbättras ytterligare.

”Jag är mycket glad att få bli en del av Polygon”, uttrycker Mikael Wolf, VD på BM Fuktteknik AB. ”Våra gemensamma visioner om att kunna leverera högkvalitativa tjänster inom området fukt och klimathållning är helt i linje med varandra”, menar han. ”Det är en stor förmån för oss att få ta del av all specialkunskap Polygon besitter!”

”Speciellt glad är jag att BM Fuktteknik väljer att ansluta till Polygon då de besitter en unik kompetens och position i marknaden för fukttjänster i Skåne”, förmedlar Thomas Perman, VD Polygon Sverige AB. ”Vi önskar BM Fuktteknik, dess medarbetare och kunder välkomna till Polygon, Europas största och ledande aktör när det gäller att hantera byggnadsskador”, avslutar han.

För ytterligare information gällande förvärvet vänligen kontakta
Thomas Perman, VD Polygon Sverige AB
thomas.perman@polygongroup.com eller 010-451 5710

Läs mer om POLYGON – klicka här!

Experter inom avfuktning sedan 2000

BM Fuktteknik har de resurser som krävs för att åtgärda vattenskador.

Historik

 

BM Fuktteknik startades 2000 och har drivits av Mikael Wolf. Sedan starten har vi erbjudit våra kunder heltäckande tjänster inom avfuktning och rådgivning om fuktrelaterade problem.
Vi utgår från Svedala och vänder oss till kunder inom bygg, fastighet samt försäkringsbolag. Vi har lång erfarenhet av fukt och vattenskador i fastigheter, där vi också har god vana vid planering och samordning.
Inom nyproduktion tar vi uppdrag som fuktsäkerhetsansvarig då vi upprättar fuktsäkerhetsplaner och utför fuktronder. Vi har även personal som utför fuktmätningar enligt RBK,  täthetsskontroller av byggnation, avfuktning och uppvärmning.

 

 ”Jag är mycket glad att få bli en del av Polygon”, uttrycker Mikael Wolf, VD på BM Fuktteknik AB. ”Våra gemensamma visioner om att kunna leverera högkvalitativa tjänster inom området fukt och klimathållning är helt i linje med varandra”, menar han. ”Det är en stor förmån för oss att få ta del av all specialkunskap Polygon besitter!”

 

 

Vi åtgärdar vattenskador med helhetsansvar

Problemlösare

När en verksamhet drabbas av vattenskador är det många praktiska problem som ska lösas. BM Fuktteknik har de resurser som krävs för att åtgärda problemen snabbt och effektivt.
Vi erbjuder en helhetslösning som sträcker sig från sanering till återställande, där vi samordnar arbetet med alla inblandade entreprenörer. Vår erfarenhet av olika miljöer och ett kreativt tänkande innebär att vi på ett smidigt sätt genomför projekten medan våra kunders verksamhet drivs vidare med så små störningar som möjligt.

Specialiserade på temporär klimathållning

Nyproduktion

Fuktmätning inom nyproduktion är vår specialistgren där vi utför mätningen med den senaste tekniken. Vi är RBK-auktoriserade inom fuktmätning och har en stor maskinpark för klimathållning under produktionstiden. Det innebär att vi har kunskap och resurser att ta oss an stora och små projekt.

Våra tjänster:
– Avfuktning
– Byggvärme
– Fuktmätning
– RBK-mätning
– Fuktsäkerhetsansvarig
– Skadeutredning

Erfaren personal och ett brett utbud av klimathållningssystem

 

Välutbildade tekniker är särskilt viktiga inom nyproduktioner, eftersom de har kunskap om betongkonstruktioner och byggnadsmaterial. Det är avgörande för kvaliteten på slutresultatet.

BM Fuktteknik är ett personligt företag som det lätt är att komma i kontakt med, både på vanliga tider och när det gäller akuta ärenden. När skadan är skedd står vi till tjänst med smidiga lösningar för beställaren.

Vi har en stor maskinpark av avfuktnings- och uppvärmnings- aggregat för nyproduktion och vattenskador. Här finns bland annat fjärrvärmeaggregat från ledande tillverkare som El-Björn.
Kopplat till våra maskiner finns alltid utbildad personal.

 

Information gällande nya dataskyddsföordningen GDPR

 

Den 25 maj 2018 kom den nya dataskyddsförordningen även kallad GDPR – General Data Protection Regulation att ersätta den svenska personuppgiftslagen.
BM Fuktteknik behandlar alla personuppgifter enligt GDPR.
Vid frågor kontakta info@fuktteknik.com