Ring vårt journummer vid akuta problem 040-407500

Fuktskador

och dess lösningar

När en verksamhet drabbas av vattenskador är det många praktiska problem som ska lösas. BM Fuktteknik har de resurser som krävs för att åtgärda problemen snabbt och effektivt.

Vi erbjuder en helhetslösning som sträcker sig från sanering till återställande, där vi samordnar arbetet med alla inblandade entreprenörer. Vår erfarenhet av olika miljöer och ett kreativt tänkande innebär att vi på ett smidigt sätt genomför projekten medan våra kunders verksamhet drivs som vanligt.

Fukt och vattenskador är ett förekommande problem i både äldre byggnader såsom nyproduktion. Risken att konstruktionen i fastigheten tar skada förminskas med snabba insatser.

BM Fuktteknik hjälper er med följande tjänster:

Avfuktning
Byggvärme
Fuktmätning
RBK-mätning
Fuktsäkerhetsansvarig
Skadeutredning